Qəbilə başçısı

Q bil ba s None

 • Title: Qəbilə başçısı
 • Author: Əlisa Nicat
 • ISBN: null
 • Page: 295
 • Format: None
 • None

  • Qəbilə başçısı - Əlisa Nicat
   295 Əlisa Nicat
  • thumbnail Title: Qəbilə başçısı - Əlisa Nicat
   Posted by:Əlisa Nicat
   Published :2019-09-24T17:09:59+00:00


  About “Əlisa Nicat

  • Əlisa Nicat

   lisa Nicat 1936 c il avqustun 10 da Lerik rayonunun Zuvand mahal n n Yuxar G dik k ndind do ulub 1955 ci ild L nk ran h rinin 3 sayl orta m kt bini bitirib 1957 ci ild Az rbaycan D vl t Universitetinin filologiya fak lt sinin kitabxana nasl q b sin daxil olub, 1963 c ild oran tamamlay b 1955 ci ild d biyyat v inc s n t Birc s z adl ilk eiri ap olunub 1959 cu ild yazma a ba lad Q z lba lar roman n d vr n yaratd ng ll r ucbat ndan yaln z 1983 c ild Yaz n riyyat nda ap etdir bilib 1961 ci ild Gec niz xeyr qals n, ulduzlar adl ilk hekay si, 1964 d ilk eirl r kitab olan Yay ax am , 1970 ci ild is Bir q z, inar adl ilk hekay l r kitab n r edilib 1967 1969 cu ill rd Az rbaycan radiosunun G nclik v nc s n t redaksiyalar nda, ard nca Ekran telefilm birliyind f aliyy t g st rib 1973 1983 c ill rd Elm v h yat jurnal nda redaktor v b m diri v zif sind al b 1983 1990 c ill rd L nk randa ya ay b v bu d vrd Z rd t , sar t bayram , G r ksiz povestl rini q l m al b, Plutarx n Makedoniyal sk nd r 1982 , M h mm d Tahirin eyx amil 1983 kitablar n t rc m edib 1987 ci ild povest v hekay l rin topland Q bil ba s kitab , 1990 c ild G nc li m drik roman ap edilib SSR nin s qutundan v m st qilliyn ld edilm sind n sonra 1993 1994 c ill rd Turan jurnal n n r etdirib M st qillik d vr nd Na llara d n n tarix 1993 , Ruhlar n s hb ti 1994 , D nya s rk rd l ri 1995 , D nya filosoflar 1995 , K d r rab 1997 , D nya tarix il ri 1998 , Y z b y k Az rbaycanl 1999 , Karvan 2000 , Tarixin q rubu 2009 kitablar ap edilib Eyni zamanda bu d vr rzind lk nin tan nm m tbu orqanlar nda al b 1999 cu il aprelin 28 d AMEA n n B hm nyar ad na F ls f v H quq institutunun elmi uras n n q rar il lisa Nicata s m r li elmi v elmi maarif f aliyy tin g r f ls f elml ri zr f xri doktor ad verilib.1955 ci ild L nk ran h rinin 3 sayl orta m kt bini bitirir 1957 ci ild Az rbaycan D vl t Universitetinin filologiya fak lt sinin kitabxana nasl q b sin daxil olur, 1963 c ild oran tamamlay r.1999 cu il aprelin 28 d AMEA n n B hm nyar ad na F ls f v H quq institutunun elmi uras n n q rar il lisa Nicata s m r li elmi v elmi maarif f aliyy tin g r F ls f elml ri zr F xri Doktor ad verilirQocaman f ls f doktorunun b t n k lliyyat 30 cildd n ibar tdir Bundan ba qa says z t rc m l r, eirl r, essel r, povestl ri var.  235 thoughts on “Qəbilə başçısı

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *